Rakentaminen

Päivitämme tälle sivulle viikoittain tietoa rakentamisen etenemisestä sekä jälkiliittymähinnaston voimaan astumisesta.

Osassa rakentamisalueita maarakentaminen on jo lähes valmiina tai kokonaan valmis. Näillä alueilla on voimassa jälkiliittymähinnasto. Lue lisää täältä. 

Saat selville oman alueesi ajantasaisen liittymähinnan myös soittamalla myyjillemme Maija-Liisalle 050 414 0586, Teemulle 050 306 0500 tai asiakaspalveluumme 08 2370 6787.

Rakentamisprojektin vastaavana toimii projektipäällikkö Ari Kolehmainen 050 595 5705, ari.kolehmainen@netplaza.fi. Ariin voi olla yhteydessä, jos rakentamisen yhteydessä ilmenee jotain poikkeuksellista.

Päivitys viikolla 38

 • Vihannin taajaman rakentaminen jatkuu. Käyttöönottoja tehdään Kopsa – Vihanti taajama välillä.
 • Arkkukarissa rakentaminen jatkuu. Alueella 5.1 ja 5.3 (Arkkukari – Mattilanperä ja Leinoperä) tehdään talopäitä viikoilla 38 – 39. Käyttöönotot jatkuvat Junnilanmäellä ja Saloisissa alueella 6.1 (Koivuluoto – Saloinen).
 • Saloisissa rakentaminen jatkuu alueella 7.2. (Palonkylä-Tikkamäki). Käyttöönotot jatkuvat alueella 7.1.

Päivitys viikolla 37

 • Rakentaminen Raahen keskustasta kohti Kaupunginmetsää alkaa ensi viikolla. Ensin tehdään välissä oleva alue 9.1B (Ollinsaari-Kummatti), jonka jälkeen alue 9.3A (Kaupunginmetsä). Rakentaminen alkaa arvioiden mukaan alueella 9.3A (Kaupunginmetsä) lokakuussa.
 • Vihannin taajaman rakentaminen jatkuu.
 • Arkkukarissa rakentaminen jatkuu kohti Pyhäjoen rajaa alueella 4.5. Sen jälkeen tehdään Piehinki – Hurnasperän aikaisemmin kesken jääneet alueet (4.2).
 • Saloisissa rakentaminen jatkuu alueilla 7.2 – 7.3 (Palonkylä-Tikkamäki) ja käyttöönotot alueella 7.1.

Päivitys viikolla 36

 • Vihannin taajaman rakentaminen jatkuu.
 • Arkkukarissa maarakentaminen jatkuu kohti Pyhäjokea alueella 4.5 Arkkukari – Saloinen.
 • Saloisissa rakentaminen etenee runkorakentamisella ja tällä hetkellä ollaan menossa alueella 7.2. Palonkylä-Tikkamäki. Kiinteistöjen pihoilla tehtävä kaivuu on aloitettu.
 • Liittymien käyttöönotot ovat käynnissä Saloisissa alueella 7.1. Käyttöönotot jatkuvat myös Junnilanmäellä. Kummallakin alueella asentajat ottavat yhteyttä asiakkaisiin soittamalla tai tekstiviestillä.

Päivitys viikolla 35

 • Ennakkotilaajan etua on jatkettu alueella 7.4 Tarpio elokuun loppuun saakka. Alueella saa siis liittymän 600 € hintaan 31.8.2020 asti.
 • Lampinsaaren suunta on valmis ja Luohuan suunta valmistuu viikon 35 aikana.
 • Vihannin taajaman rakentaminen jatkuu.
 • Arkkukarissa maarakentaminen jatkuu kohti Pyhäjokea alueella 4.5 Arkkukari – Saloinen.
 • Saloisissa rakentaminen etenee runkorakentamisella ja tällä hetkellä ollaan menossa alueella 7.2. Palonkylä-Tikkamäki. Kiinteistöjen pihoilla tehtävä kaivuu on aloitettu.
 • Liittymien käyttöönotot ovat käynnissä Saloisissa alueella 7.1. Käyttöönotot jatkuvat myös Junnilanmäellä. Kummallakin alueella asentajat ottavat yhteyttä asiakkaisiin soittamalla tai tekstiviestillä.

Päivitys viikolla 34

 • Ennakkotilaajan etua on jatkettu alueella 7.4 Tarpio elokuun loppuun saakka. Alueella saa siis liittymän 600 € hintaan 31.8. asti.
 • Rakentaminen on aloitettu Alpualla Lampinsaaren suunnalla.
 • Vihannin taajaman rakentaminen jatkuu.
 • Arkkukarissa maarakentaminen jatkuu kohti Pyhäjokea alueella 4.5 Arkkukari – Saloinen.
 • Liittymien käyttöönotot jatkuvat Junnilanmäellä.
 • Saloisissa rakentaminen etenee runkorakentamisella ja tällä hetkellä ollaan menossa alueella 7.2. Palonkylä-Tikkamäki. Kiinteistöjen pihoilla tehtävä kaivuu aloitetaan Saloisten osalta viikolla 34.

Päivitys viikolla 33

 • Arkkukarissa on aloitettu rakentamaan aluetta 6.1. Koivuluoto – Saloinen.
 • Lisäksi maarakentaminen jatkuu kohti Pyhäjokea alueella 4.5 Arkkukari – Saloinen.
 • Rakentaminen etenee Saloisten alueella nyt hyvää vauhtia ja alueelta 7.1. Saloinen siirrytään seuraavaksi alueelle 7.2. Palonkylä-Tikkamäki, jossa rakentamista tehdään alustavien arvioiden mukaan viikoilla 33-36. Alueella 7.3 Honganpalo rakentaminen ajoittuu viikoille 36-41 ja alueella 7.4 Tarpio viikoille 41-44.

Alla näkyvään karttaan on kuvattu viikkotasolla rakentamisen eteneminen. Huomaathan, että aikataulut ovat arvioita ja muutoksia voi vielä tulla.

Päivitys viikolla 31

 • Alueilla 3.1 Äyrinmäki, 3.2 Koskenkorva, 3.9B Järventölä, 3.14 Olkijoki Eteläinen sekä 3.15 Olkijoki Pohjoinen runkoverkon rakentaminen on valmis. Talokaapelointeja tehdään vielä myöhemmin pienemmillä koneilla.
 • Alueilla 3.3 Mari-Jokela, 3.8 Tuomiojantie , 3.10 Pattijoen keskusta, 3.11 Harakkamäki, 3.12 Perälä-Eskelinen sekä 9.5A Antinkangas rakentaminen on aloitettu.
 • Alueilla 3.7. Rullikangas, 9.1 Kummatti ja 9.3 Kaupunginmetsä rakentaminen aloitetaan viikolla 32.
 • Arkkukarissa koneet työskentelevät parhaillaan Alatiellä alueella 4.5 Arkkukari – Saloinen
 • Saloisissa Honganpalontien varrella olevaa Metsärinnettä, Tuohikatua sekä Tuohipolkua rakennetaan parhaillaan
 • Vihannissa talokaapelointitöitä tehdään taajaman alueella ja runkorakentaminen jatkuu Lumimetsäntiellä.

Jälkiliittymähinta astuu voimaan 1.8.2020 seuraavilla alueilla: 3.11. Harakkamäki, 3.12 Perälä-Eskelinen, 3.5 Lasikangas, 9.4B Lehmiranta-Vilppu sekä 9.5B Isoholmi.

Päivitys viikolla 30

 • ENP on aloittamassa maanrakennusta alueilla 7.2 Palonkylä-Tikkamäki ja 7.3 Honganpalo.
 • Arkkukarin alueella 8-tien merenpuolisia osia rakennetaan.
 • Alpualla Lumimetsän suunnalla tehdään runkoa ja talopäitä, Lampinsaari-Hautakangas suunnalla on alitusten tekoa sekä rungon rakentaminen on aluillaan.
 • Alueilla 3.1 Äyrinmäki, 3.2 Koskenkorva, 3.9B Järventölä ja 3.15 Olkijoki Pohjoinen maanrakentaminen on pääosin valmis. Joitain talokaapelointeja tehdään vielä myöhemmin pienemmillä koneilla.
 • 3.3 Mari-Jokelassa rakentaminen alkaa alueen etelä- ja pohjoisreunoilta.
 • 3.10 Pattijoen keskustassa rakennetaan välillä Kotirannantie – Sotaplassintie. Viikolla 31 käynnistyy rakentaminen Toronmäellä.
 • 3.11 Harakkamäellä alkaa rakentaminen Kaarelanmäellä.
 • 3.12 Perälä-Eskelisessä rakennetaan runkoverkkoa Siikajoentien varrella.
 • 3.14 Eteläisellä Olkijoella runkoverkon rakentaminen Siikajoentien varteen on valmis. Rakennetaan vielä runkoverkon sivuhaarat ja tehdään talokaapelointeja.
 • 9.5A Antinkankaan alueen rakentaminen alkaa. Rakennetaan ensivaiheessa runkokaapelointia kohti Raahen keskustaa.

Päivitys viikolla 29

Ennakkotilaajan etuhintaa on jatkettu alueilla:

 • 3.11 Harakkamäki 31.7.2020 asti
 • 3.12 Perälä-Eskelinen 31.7.2020 asti
 • 3.5 Lasikangas 31.7.2020 asti
 • 3.13 Kotiranta-Mansikkakari 31.8.2020 asti

Urakointi jatkui suunnitelman mukaisesti kesäkuussa. Urakointi on edennyt verkkaiseen tahtiin, jotta mahdollisimman moni ehtisi tilata valokuidun kotiinsa, taloyhtiöönsä tai yritykseensä vielä hankeajan puitteissa. Urakointiin on nyt lisätty resursseja mm. maarakentamiseen ja suunnitteluun ja teletöihin. Hanke etenee suunnitellusti ja vielä ehdit hyödyntää ennakkotilaajan edun.

Raahen alueen hanke on laaja, jossa muutokset aikatauluihin ovat väistämättömiä. On syytä huomioida, että laajan hankkeen toteuttaminen vie oman aikansa ja annetut aikataulut pohjautuvat aina arvioihin, jolloin suunnitellaan maanrakennuksen alueella käynnistyvän. Hanke etenee koko ajan, vaikkei se näy vielä kaikilla alueilla, missä valokuitua kovasti odotellaan. Kyllä se sieltä tulee jokaiselle hankealueelle ja pian meillä on astetta valoisampi Raahe.

Päivitys viikolla 27

 • Pohjoisen Olkijoen alueella 3.15 lähdetään liikkeelle Siikajoen kunnan rajalta asfaltointitöistä johtuen.
 • Alueilla 3.7 Rullikangas, 3.8 Tuomiojantie ja 9.5A Antinkangas on astunut voimaan jälkiliittymähinnoittelu 1.7.2020 alkaen.

Päivitys viikolla 26

 • Raahe – Pattijoki välillä tehdään parhaillaan runkorakentamista.
 • Maarakentaminen jatkuu Arkkukarissa Mutalantie – Saloinen välillä sekä Saloisissa.
 • Maarakentamista tehdään myös Alpualla sekä Vihannin taajamassa.
 • Liittymien käyttöönotot jatkuvat Raahessa Arkkukari – Mattilanperä välillä ja Hurnasperällä sekä Vihannissa.

Päivitys viikolla 25

Valokuituliittymän jälkiliittymähinnan voimaan astumista on siirretty Pattijoen keskuksen, Harakkamäen, Perälä – Eskelisen, Kotiranta – Mansikkakarin sekä Olkijoen osalta heinäkuun puoleenväliin asti. Maarakentaminen päästään aloittamaan näillä alueilla vasta heinäkuun lopun ja elokuun vaihteessa, joten liittymän voi vielä tilata kyseisillä alueilla 14.7.2020 asti 600 euron liittymishintaan. Niiltä asiakkailta, jotka ovat ehtineet tehdä tilauksen kesäkuussa jälkiliittymähinnalla näillä alueilla, veloitetaan normaali 600 euron liittymismaksu. Alueet, joita uusi jälkiliittymäaikataulu koskee, on kuvattu alla olevaan karttaan.

Huom! Kartan saa suuremmaksi klikkaamalla sitä! Mustista rajaviivoista ei kannata välittää.

AlueAlue kartallaJälkiliittymähinta astuu voimaanVerkon maarakennnustöiden arvioitu aloitusajankohta
3.10Pattijoki Keskusta 15.7.2020Heinä-elokuu
3.11Harakkamäki1.8.2020Heinä-elokuu
3.12Perälä-Eskelinen1.8.2020Heinä-elokuu
3.13Kotiranta-Mansikkakari1.9.2020Heinä-elokuu
3.14Olkijoki Etelä15.7.2020Heinä-elokuu
3.15Olkijoki Pohjoinen15.7.2020Heinä-elokuu

Päivitys viikolla 24

 • Liittymien käyttöönotot jatkuvat Raahessa Arkkukari – Mattilanperä välillä sekä Vihannissa.
 • Käyttöönotot aloitetaan kesäkuussa myös Hurnasperän alueella Arkkukarissa.
 • Maarakentaminen jatkuu Arkkukarissa Mutalantie – Saloinen välillä ja alkaa Saloisissa viikon 21 viikkotiedotteen karttaa merkityllä alueella, jonka numerokoodina on 7.1. Saloisissa on astunut viikon alusta voimaan jälkiliittymähinnasto.

Päivitys viikolla 23, Alpua

Maanantaina 1.6.2020 on seuraavilla alueilla astunut voimaan jälkiliittymähinnasto. Muilla alueilla jälkiliittymähinnasto on tullut voimaan jo aiemmin. Voit varmistaa liittymän tarkan hinnan myyjiltämme tai asiakaspalvelusta.

2.11  Törmiperä
2.12  Kuusela
2.13  Piipsa
2.14  Lievola

Päivitys viikolla 22

 • Liittymien käyttöönotot jatkuvat Raahessa Arkkukari – Mattilanperä välillä sekä Vihannissa.
 • Raahessa Mutalantie – Saloinen välillä tehdään runkorakentamista.

Päivitys viikolla 21, Saloinen

Löydät alla olevasta taulukosta Saloisten alustavat aluekohtaiset aikataulut sekä jälkiliittymähinnaston voimaan astumisen että maarakentamisen osalta.

Huom! Kartan saa suuremmaksi klikkaamalla sitä! Mustista rajaviivoista ei kannata välittää.

AlueAlue kartallaJälkiliittymähinta astuu
voimaan
Maarakentamisen arvioitu alkamisaika
7.1Saloinen8.6.2020Kesäkuu
7.2Palonkylä-Tikkamäki27.7.2020Elo-syyskuu
7.3Honganpalo22.6.2020Heinäkuu
7.4Tarpio31.8.2020Lokakuu

Päivitys viikolla 21

 • Liittymien käyttöönotot jatkuvat Raahessa Arkkukari – Mattilanperä välillä sekä Vihannissa.
 • Ohimaantietä pitkin menevä runkoreitti kohti Alpuaa on saatu valmiiksi.
 • Raahessa Mutalantie – Saloinen välillä tehdään ensi viikolla runkorakentamista.

Päivitys viikolla 20, Vihanti – Alpua

Löydät alla olevasta taulukosta Vihanti – Alpuan alustavat aluekohtaiset aikataulut sekä jälkiliittymähinnaston voimaan astumisen että maarakentamisen osalta. Runkorakentaminen alueella on jo aloitettu ja rakentamisessa päästään etenemään hyvin nopealla aikataululla.

Täältä näet Raahen Kuidun jälkiliittymähinnaston.

Huom! Kartan saa suuremmaksi klikkaamalla sitä! Eri alueiden rajat on merkattu tumman violetilla. Mustista rajaviivoista ei kannata välittää.

AlueAlue kartallaJälkiliittymähinta astuu
voimaan
Maarakentamisen arvioitu alkamisaika
2.1.Vihannin keskuksesta AlpuaanJälkiliittymähinta voimassaRakentaminen käynnissä
2.2Murto25.5.2020Rakentaminen käynnissä
2.3Hirsikorpi25.5.2020Rakentaminen käynnissä
2.4Mäentakusta15.6.2020Heinäkuu
2.5Alpua keskusta25.5.2020Touko-kesäkuu
2.6Hautakangas15.6.2020Heinäkuu
2.7Lampinsaari15.6.2020Heinäkuu
2.8Hietamäki25.5.2020Touko-kesäkuu
2.9Lumijärvi25.5.2020Touko-kesäkuu
2.10Alpuankorpi25.5.2020Kesäkuu
2.11Törmiperä1.6.2020Kesäkuu
2.12Kuusela1.6.2020Kesäkuu
2.13Piipsa1.6.2020Kesäkuu
2.14Lievola1.6.2020Kesäkuu

Päivitys viikolla 20, Arkkukari

Löydät alla olevasta taulukosta Arkkukarin hankealueen aikataulut jälkiliittymähinnaston voimaan astumisen osalta. Alueella 4.1 Hurnasperä rakentaminen on edennyt jo niin pitkälle, että alueella on voimassa jälkiliittymämaksu (alue on merkattu karttaan punaisella). Iso osa Arkkukarin maarakentamisesta valmistuu touko-kesäkuussa. Alueen 5.5. Mattilanperä – Kopsa liittymät kytketään Pattijoen laiteasemaan, joten liittymien käyttöönotto ajoittuu tämän hetkisen arvion mukaan elokuulle.

Täältä näet Raahen Kuidun jälkiliittymähinnaston.

Huom! Kartan saa suuremmaksi klikkaamalla sitä! Eri alueiden rajat on merkattu tumman sinisellä. Mustista rajaviivoista ei kannata välittää. Punaisella merkatulla alueella on jo voimassa jälkiliittymämaksu. Violetilla merkatuilla alueilla jälkiliittymämaksu astuu voimaan 25.5.2020 ja sinisillä alueilla 1.6.2020.

AlueAlue kartallaJälkiliittymämaksu astuu voimaan
4.1.HurnasperäJälkiliittymämaksu voimassa
4.2.Hurnasperä – Piehinki8-tien mantereen puoli 25.5.2020, meren puoli 1.6.2020
4.3.Piehinki – Mäntyperä25.5.2020
4.4.Piehinki – Arkkukari 8-tien mantereen puoli 25.5.2020, meren puoli 1.6.2020
4.5.Arkkukari – Saloinen8-tien mantereen puoli 25.5.2020, meren puoli 1.6.2020
5.1.Arkkukari – Mattilanperä1.6.2020
5.2.Arkkukari – Mattilanperä1.6.2020
5.3.Leinoperä25.5.2020
5.4.Mattilanperä1.6.2020
5.5.Mattilanperä – Kopsa1.6.2020
6.1. Koivuluoto – Saloinen25.5.2020

Päivitys viikolla 19

Liittymien käyttöönotot jatkuvat Arkkukarissa samoilla alueilla kuin edellisviikolla (katso tarkat kartat viikon 18 rakentamispäivityksestä).

Vihannissa tehdään sekä tonttisuunnitteluja että liittymien käyttöönottoja. Maarakentaminen jatkuu Vihannissa Vihannin kirkonkylältä kohti Myllyperää ja Rakeenperää. Maarakentaminen Ohimaantiellä kohti Alpuaa on myös aloitettu.

Päivitys viikolla 18, Raahen alue

Löydät alla olevasta taulukosta alustavat aluekohtaiset aikataulut sekä jälkiliittymähinnaston voimaan astumisen että maarakentamisen osalta. Eri alueiden rajat on kuvattu kuvattu myös kartalle. Huomaathan, että maarakentamisen osalta aikataulut ovat arvioita ja aloittamisajankohta voi vielä muuttua ja alueen runkorakentaminen voi alkaa jo ennen jälkiliittymähinnaston voimaan astumista. Erityisesti Raahen keskustan lähettyvillä kaivaminen on hidasta ja yhden alueen valmistuminen voi kestää useampia kuukausia.

Täältä näet Raahen Kuidun jälkiliittymähinnaston.

Huom! Karttoja saa suuremmaksi klikkaamalla niitä! Eri alueiden rajat on merkattu tumman violetilla. Mustista rajaviivoista ei kannata välittää.

Raahen keskustasta itään ja kaakkoon

AlueAlue kartallaJälkiliittymähinta astuu voimaanVerkon maarakennnustöiden arvioitu aloitusajankohta
3.1Äyrinmäki1.6.2020Kesäkuu
3.2Koskenkorva1.6.2020Kesäkuu
3.3Mari -Jokela15.6.2020Kesäkuu
3.4Jokela15.6.2020Kesä-heinäkuu
3.5Lasikangas1.8.2020Elokuu
3.6Ylipää1.6.2020Kesäkuu
3.7Rullikangas1.7.2020Heinäkuu
3.8Tuomiojantie1.7.2020Heinäkuu

Raahen pohjoispuoli

AlueAlue kartallaJälkiliittymähinta astuu voimaanVerkon maarakennnustöiden arvioitu aloitusajankohta
3.12Perälä-Eskelinen1.8.2020Heinä-elokuu
3.13Kotiranta-Mansikkakari1.9.2020Heinä-elokuu
3.14Olkijoki Etelä15.7.2020Heinä-elokuu
3.15Olkijoki Pohjoinen15.7.2020Heinä-elokuu

Raahen keskusta

Erityisesti Raahen keskustan lähettyvillä kaivaminen on hidasta ja yhden alueen valmistuminen voi kestää useampia kuukausia. Pääset katsomaan karttoja tarkemmin klikkaamalla niitä.

AlueAlue kartallaJälkiliittymähinta astuu voimaanVerkon maarakennnustöiden arvioitu aloitusajankohta
9.1Ollinsaari-Kummatti21.9.2020Syksy
9.2Velkaperä-Lapaluoto21.9.2020Syksy
9.3Kaupunginmetsä21.9.2020Syksy
9.4APikkuholmi15.6.2020Kesä-heinäkuu
9.4BLehmiranta-Vilppu1.8.2020Syksy
9.5AAntinkangas1.7.2020Heinäkuu
9.5BIsoholmi1.8.2020Syksy
9.6Seminaari1.10.2020Syksy
3.9AKesälä1.10.2020Syksy
3.9BJärventölä20.7.2020Heinä-elokuu
3.9CPattanen20.7.2020Heinä-elokuu
3.10Pattijoki Keskusta15.7.2020Heinä-elokuu
3.11Harakkamäki1.8.2020Heinä-elokuu

Päivitys viikolla 18

Maarakentaminen jatkuu Vihannissa Vihannin kirkonkylältä kohti Myllyperää ja Rakeenperää (katso viikon 17 rakentamispäivitys).

Runkorakentaminen välillä Piehinki – Arkkukari valmistuu tällä viikolla ja koneryhmä siirtyy tekemään runkoa välille Koivuluoto – Saloinen.

Arkkukarin laiteasema on käyttöönotettu ja asiakkaita päästään liittämään valokuituverkkoon vapun jälkeen kartalle merkityillä alueilla.

Päivitys viikolla 17

Maarakentamista tehdään parhaillaan Vihannissa Vihannin kirkonkylältä kohti Myllyperää ja Rakeenperää sekä Raaahessa Arkkukari – Piehinki välillä kartalle merkityillä sinisillä alueella. Arkkukari – Piehinki välillä tehdään parhaillaan 8-tien varrella olevaa runkorakentamista ja talonpäiden teko alkaa toukokuun loppupuolella.

Päivitys viikolla 15, Vihanti – Alpua

Vihanti – Alpua välillä (Lukkaroisentie, Myllyperä ja Rakeenperä) jatkuu maarakentaminen pääsiäisen jälkeen.

Alueella tehdään myös parhaillaan kiinteistökartoituksia. Tonttisuunnittelija on asiakkaisiin yhteydessä puhelimitse, joten yhteydenottoihin kannattaa vastata pikimmiten.

Päivitys viikolla 15, Arkkukari

Arkkukarissa päästään käyttöönottamaan valokuituliittymiä aivan lähiviikkojen aikana, kun Arkkukarin laiteasema, johon kaikki alueen liittymät kytketään, valmistuu.
Maarakentaminen jouduttiin viime viikolla keskeyttämään hetkeksi uuden lumikerroksen ja pakkasten vuoksi, mutta rakentaminen jatkuu heti, kun maa sulaa tarpeeksi.

Päivitys viikolla 13

Maakentaminen käynnistyy tällä viikolla Ärjänkankaalla ja etenee reittiä Ärjänkangas – Siuvatti­ – Piehinki. Tämän jälkeen rakentaminen jatkuu pitkin reittiä Rautionmäki – Haapajoki – Arkkukari. Esiasennuksia tehdään samoilla alueilla kuin maarakentamista.

Liittymien käyttöönotot jatkuvat parhaillaan Kopsassa.

Arkkukarin alueen rakentamispäivitys viikolla 12

Arkkukarin alueen rakentamisaikataulut ovat nyt valmiina! Löydät alla olevasta taulukosta alustavat aluekohtaiset aikataulut sekä maarakentamisen että liittymien käyttöönottojen osalta. Eri alueiden rajat on kuvattu kuvattu myös kartalle. Huomaathan, että aikatauluihin voi vielä tulla muutoksia koronavirusepidemiasta johtuen.

Liittymien esiasennukset on keskeytetty toistaiseksi kaikissa kiinteistöissä. Asennukset suoritetaan loppuun niissä kiinteistöissä, joihin asennusaika on jo varattu, mutta uusia aikoja ei enää tarjota asiakkaille. Esiasennuksia jatketaan, kun koronakriisin aiheuttama poikkeustila on ohi.

Kiinteistökartoituksia pyritään jatkamaan etänä joko puhelimitse tai sähköisesti. Kiinteistökartoituksella tarkoitetaan selvitystä siitä, miten kaapeli vedetään tien varresta tontin läpi talolle.

Huom! Alueen 5.5. Mattilanperän – Kopsan liittymät liitetään Pattijoen keskukseen, joten liittymien käyttöönotto ajoittuu myöhemmäksi.

AlueAlue kartallaMaarakentaminenLiittymien käyttöönotot alkavat
4.1HurnasperäValmisViikko 17
4.2Hurnasperä – PiehinkiAloitus viikko 13Viikko 17
4.3Piehinki – MäntyperäLähes valmisViikko 18
4.4Piehinki – Arkkukari Aloitus viikko 15-16Viikko 18
4.5Arkkukari – SaloinenTaloliittymiä rakentamatta, rakentaminen jatkuuViikko 17
5.1Arkkukari – MattilanperäTaloliittymiä rakentamatta, rakentaminen jatkuuViikko 18-19
5.2Arkkukari – MattilanperäValmisViikko 18-19
5.3LeinoperäAloitus viikko 20Viikko 21
5.4MattilanperäValmisViikko 18-19
5.5Mattilanperä – KopsaTaloliittymiä rakentamatta, rakentaminen jatkuuAjankohta varmistuu myöhemmin
6.1Koivuluoto – SaloinenAloitus Viikko 17-18Viikko 22

Päivitys viikolla 11

Liittymien kytkennät jatkuvat Vihannin Kopsassa ja kytkentöjä tehdään myös viikolla 12. Tiedotamme asiakkaillemme tekstiviestillä, kun kuitupäätelaitteen voi käynnistää ja liittymä on valmis käytteenotettavaksi.

Päivitys viikolla 10

Vihannin Kopsassa otetaan liittymiä käyttöön ensi viikon aikana (viikolla 11). Tiedotamme asiakkaillemme tekstiviestillä, kun kuitupäätelaitteen voi käynnistää ja liittymä on valmis käytteenotettavaksi.

Arkkukari-Kopsan välillä tehdään parhaillaan teletöitä asiakkaiden kiinteistöissä.

Päivitys viikolla 9

Maarakentaminen jatkuu Raahessa Relacomin kesken jääneillä alueilla viikolla 10. Urakoitsijana alueella toimii Joupet Oy.

Nordic Tele Service aloittaa lisäksi teletyöt kesken jääneiden alueiden kiinteistöissä lähiviikkoina. Teleasennuksien osalta asiakkaan sähköpostiin ja puhelimeen lähetetään viesti, joka sisältää nettilinkin esiasennuksen ajanvarauskalenteriin. Kalenterista asiakas pääsee valitsemaan itselleen sopivan ajankohdan esiasennusta varten. Esiasennusaika on hyvä varata saman tien.

Kaikki kesken jääneisiin alueisiin liittyvät reklamaatiot hoidetaan kevään aikana Raahen Kuidun ja operaattorikumppani Netplaza Oy:n toimesta.

Päivitys viikolla 7

Junnilanmäen maarakentaminen on päättynyt ja telerakentaminen jatkuu kevään aikana. Koska rakentaminen alueella on päättynyt ja koneet on siirretty toiseen kohteeseen, on alueella otettu käyttöön jälkiliittymähinnasto. Liittymismaksu Junnilanmäellä on nyt 600 € + jälkiasennusmaksu 620 € eli verollisena yhteensä 1 220 €.

Päivitys Raahen alueen osalta

Relacomin konkurssiin liittyvästä epäselvästä tilanteesta johtuen emme ole voineet tiedottaa Raahen alueen rakentamisaikatauluista aikaisemmin.

Urakkasopimus konkurssin tehneen Relacomin kanssa on nyt purettu ja neuvottelut uusien urakoitsijoiden kanssa on aloitettu. Uudet urakoitsijat pyritään valitsemaan helmikuun loppuun mennessä, jotta pystymme varmistamaan rakentamisen jatkumisen heti kevään koittaessa.

Pahoittelemme, että ensimmäisten liittymien käyttöönotto on viivästynyt. Tilanne urakoinnin osalta on selkiytynyt ja pääsemme nyt kuromaan aikataulua kiinni. Teletekniset työt jatkuvat jo lähiviikkoina. Tavoitteena on, että ensimmäiset liittymät saadaan käyttöön maaliskuussa.

Tavoitteena on pysyä alkuperäisessä aikataulussa rakentamisen suhteen. Projektihenkilöstö laatii parhaillaan uutta aikataulutusta ja vaiheistusta. Tiedotamme eri alueiden rakentamisjärjestyksestä mahdollisimman pian.

Päivitys viikolla 5

Vihannissa Kopsan (Tikkalantien/Alatalon risteyksessä lähtien) ja Vihannin taajaman välillä pyritään asiakkaat saamaan verkkoon maaliskuun aikana. Taajama on siis vielä rakentamatta. Pyhäjoentiellä ja Lukkaroistentiellä maanrakentaminen on kesken, joten näiltä alueilta käyttöönotot menevät touko-kesäkuulle.

Vihannissa rakentaminen jatkuu Ohimaantiellä kohti Alpuaa heti kun kelit sallivat.

Raahen osalta tiedotamme lisää heti kun mahdollista.

Päivitys viikolla 47

Viimeviikkoinen Relacomin konkurssiuutinen ei keskeytä valokuiturakentamista Raahessa.

Voimatel Oy jatkaa töitä Vihannin hankealueella. Runkoverkkotyö on käynnissä Vihannin taajama-alueella. Kaivuutyöt jatkuvat parhaillaan rungon tekemisen osalta, mikä mahdollistaa talven aikana asiakkaiden kytkemisen verkkoon. Myös runkoyhteys Arkkukariin etenee: tältäkin alueelta on mahdollista kytkeä asiakkaita verkkoon talven aikana. Teletyöt talopäissä ja kiinteistöasennukset jatkuvat läpi talven.

Myös yhteisrakentaminen Junnilanmäellä jatkuu suunnitelmien mukaisesti eikä esimerkiksi talventulo vaikuta tällä hetkellä rakentamistoimintaan. Yhteisrakentaminen Junnilanmäellä on edennyt niin pitkälle, että uusia valokuitutilauksia otetaan vastaan vain jälkiliittymätilauksina.

Näin toimitaan, koska alueella rakentaminen on jo käynnissä, mutta uuden tilauksen toteuttaminen ei aiheuta koneiden siirtoa takaisin jo rakennetulle alueelle. Tällöin liittymismaksu on 600€ + jälkiasennusmaksu 124€ eli verollisena yhteensä 724€. Jälkiasennusmaksu laskutetaan kertamaksuna liittymän käyttöönoton jälkeen.

Raahen kaupungin alueelle sijoittuvat hankealueet jatkuvat suunnitelmien mukaisesti ensi keväänä, Raahen Kuitu käy parhaillaan neuvotteluja toimintamallista. Relacomin maaurakointiin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot pyydetään osoittamaan numeroon:  010 626 1000

Rakentamispäivitys viikolla 45

Tilannepäivitys Raahen Kuidun rakentamistilanteisiin:

Vihannissa tällä hetkellä taajama-alueella runkoyhteyden rakentamista, Oulaistentien runkoyhteyden rakentaminen menossa Ilveskorven kohdalla. Menossa myös Lukkaroistentien rakentaminen. Aikaisen talventulon takia näiden toimenpiteiden jälkeen koneet menevät mitä todennäköisimmin talviteloille.

Raahen puolella tällä hetkellä Arkkukari – Mattilanperä – Kopsa -rakentaminen menossa, sekä Arkkukari – Leinoperän välinen alue. Hurnasperä – Piehinki – Arkkukari – Saloinen -väli tehdään, mikäli kelit sallii. Kuten sanottu, näiden edellä mainittujen alueiden lisäksi uusia alueita tuskin tullaan aloittamaan enää tämän syksyn aikana.

Raahen Kuitu rakentaa kesällä 2019 seuraavilla alueilla:

Saloinen-Arkkukari
Arkkukari-Piehinki
Piehinki-Hurnasperä
Piehinki-Mäntylänperä
Arkkukari-Mattilanperä
Mattilanperä-Kopsa
Vihanti-Kopsa

Oheisesta luettelosta näet tiet, joilla tänä syksynä rakennetaan. Rakentamisesta Raahessa vastaavat Relacom sekä Voimatel: maarakentamiseen liittyvissä kysymyksissä ja reklamaatioissa on syytä olla suoraan yhteydessä urakoitsijaan.. Raahen Kuitu on saanut hankkeeseen kaksi miljoonaa valtiontukea sekä samansuuruisen kuntaosuuden Raahen kaupungilta. Raahen Kuitu rakentaa myös markkinaehtoisesti alueille, jonne valtiontukea ei saa.

Viikolla 43 rakentaminen on edennyt seuraavasti:

Raahen hankealueella tehdään
• Arkkukari – Pyhäjoen rajan väli
• Arkkukari – Mattilanperä
• Mattilanperä – Äyrinmäki

Vihannin hankealueella
• Aloitellaan rungon tekoa taajamassa
• Taloliittymiä tehdään Kopsa – Vihanti välillä
• Vihannista aloitettu Oulaisten rajaa kohden kaapelointi Oulaistentiellä

Viikolla 43 käynnistyy Junnilanmäellä yhteisrakentaminen.

2019 rakennettavat alueet

Tien nimiPaikkakunta
ALATIEARKKUKARI 92210
ARKKUKARINTIEARKKUKARI 92210
BALKINTIEARKKUKARI 92210
ELLINTIEARKKUKARI 92210
HAANKANGASARKKUKARI 92210
HAANTIEARKKUKARI 92210
HAKALANTIEARKKUKARI 92210
HONGANTIEARKKUKARI 92210
HUILIKIVENTIEARKKUKARI 92210
ISONSUONTIEARKKUKARI 92210
KANKAANRINNEARKKUKARI 92210
KASKENPOLKUARKKUKARI 92210
KETUNPERÄNTIEARKKUKARI 92210
KOIVUMÄKIARKKUKARI 92210
KORPILOUKON KUSTAAVANTIEARKKUKARI 92210
KOSKELONTIEARKKUKARI 92210
KOTARANNANTIEARKKUKARI 92210
KREKILÄNTIEARKKUKARI 92210
KUMPULANTIEARKKUKARI 92210
KURRANTIEARKKUKARI 92210
LAITALANTIEARKKUKARI 92210
LUOMANMÄENTIEARKKUKARI 92210
LÄNSIPELLONTIEARKKUKARI 92210
MAJAKARINTIEARKKUKARI 92210
MARTINMÄENTIEARKKUKARI 92210
MATTILANTIEARKKUKARI 92210
MERITIEARKKUKARI 92210
MYLLYKALLIONTIEARKKUKARI 92210
MYLLYRINTEENKUJAARKKUKARI 92210
MÄNTYRANNANTIEARKKUKARI 92210
NIEMENTIEARKKUKARI 92210
PELTOMAANPERÄNTIEARKKUKARI 92210
PIITANANTIEARKKUKARI 92210
PUOSKARINTIEARKKUKARI 92210
PÄIVÄRINTEENTIEARKKUKARI 92210
RAAPPANANTIEARKKUKARI 92210
RANNINTIEARKKUKARI 92210
RAPAKONTIEARKKUKARI 92210
SINILUODONTIEARKKUKARI 92210
SINISALMENTIEARKKUKARI 92210
SINITIEARKKUKARI 92210
UUTELANTIEARKKUKARI 92210
VALTATIEARKKUKARI 92210
VATUNGINKUJAARKKUKARI 92210
VATUNGINTIEARKKUKARI 92210
VEHKAKUJAARKKUKARI 92210
VEHKALANPOLKUARKKUKARI 92210
VEHKALANTIEARKKUKARI 92210
VIERIKKOTIEARKKUKARI 92210
VIIRINMÄKIARKKUKARI 92210
VÄLIHAANKUJAARKKUKARI 92210
VÄLIHAANTIEARKKUKARI 92210
RAAHENTIEKOPSA 92260
ALATALONTIEKOPSA 92260
HONGISTONTIEKOPSA 92260
HUVILATIEKOPSA 92260
KANTATIEKOPSA 92260
KELOTIEKOPSA 92260
KOPSANKANKAANTIEKOPSA 92260
KOPSANTIEKOPSA 92260
KURULANTIEKOPSA 92260
MASTOKANKAANTIEKOPSA 92260
MATTILANPERÄNTIEKOPSA 92260
MYLLYAHONTIEKOPSA 92260
MÄNTYLÄNTIEKOPSA 92260
NIEMELÄNKUJAKOPSA 92260
RELLETINTIEKOPSA 92260
ROMUPERÄNTIEKOPSA 92260
SAARENTIEKOPSA 92260
SILLANVIERIKOPSA 92260
TAKALONTIEKOPSA 92260
TIKKALANTIEKOPSA 92260
VIITAPELLONTIEKOPSA 92260
YLIPELLONTIEKOPSA 92260
KANTATIELASIKANGAS 92240
KASTELLINTIELASIKANGAS 92240
KETUNPERÄNTIEMATTILANPERÄ 92230
KINNUSENTIEMATTILANPERÄ 92230
LAIVAKANKAANTIEMATTILANPERÄ 92230
LAIVALANTIEMATTILANPERÄ 92230
MARTIKKALANTIEMATTILANPERÄ 92230
MATTILANMÄENTIEMATTILANPERÄ 92230
MATTILANPERÄNTIEMATTILANPERÄ 92230
MUSTAVAINIONTIEMATTILANPERÄ 92230
MÄNTYSELÄNTIEMATTILANPERÄ 92230
RAIPPALANTIEMATTILANPERÄ 92230
TIKKAKANKAANTIEMATTILANPERÄ 92230
LUKKAROISTENTIEPATTIJOKI 92140
PITKÄSJÄRVENTIEPATTIJOKI 92140
TALKKUNAMAANTIEPATTIJOKI 92140
AHVENOJANTIEPIEHINKI 92220
ALATALONMÄENTIEPIEHINKI 92220
ANTTILANMÄENTIEPIEHINKI 92220
ARONLAMMENTIEPIEHINKI 92220
BALKINPOLKUPIEHINKI 92220
BOMBANTIEPIEHINKI 92220
HAAPA-AHONTIEPIEHINKI 92220
HAAPALEHDONTIEPIEHINKI 92220
HARJULANKUJAPIEHINKI 92220
HARJUNTIEPIEHINKI 92220
HOPEAKUJAPIEHINKI 92220
HOPEAPOLKUPIEHINKI 92220
HURNASTINTIEPIEHINKI 92220
HÄRKÖLANSSINTIEPIEHINKI 92220
ISONSUONTIEPIEHINKI 92220
JOKELANKUJAPIEHINKI 92220
JOKIPELLONTIEPIEHINKI 92220
JOKITIEPIEHINKI 92220
JUHOLANTIEPIEHINKI 92220
KAIJANARONTIEPIEHINKI 92220
KASKENTIEPIEHINKI 92220
KATAJAPOLKUPIEHINKI 92220
KEKONTIEPIEHINKI 92220
KERÄSENTIEPIEHINKI 92220
KOIVISTONTIEPIEHINKI 92220
KOIVUPOLKUPIEHINKI 92220
KOSKENTIEPIEHINKI 92220
KULTALANTIEPIEHINKI 92220
KUOKKAKOSKENTIEPIEHINKI 92220
KURUNPELLONTIEPIEHINKI 92220
LAITISENTIEPIEHINKI 92220
LEHTIKARINTIEPIEHINKI 92220
LINNUNTIEPIEHINKI 92220
LUUKKOSENTIEPIEHINKI 92220
LÄHDETIEPIEHINKI 92220
LÖFINTIEPIEHINKI 92220
MERIHAANTIEPIEHINKI 92220
METSÄPURONTIEPIEHINKI 92220
ORAVANKUJAPIEHINKI 92220
PELTOKEDONTIEPIEHINKI 92220
PELTOMAANPERÄNTIEPIEHINKI 92220
PIHLAJANIEMENTIEPIEHINKI 92220
PIKKUPURONTIEPIEHINKI 92220
PIKKURANNANTIEPIEHINKI 92220
PIKKUSILLANTIEPIEHINKI 92220
POHJASKARIPIEHINKI 92220
POHJASKARINTIEPIEHINKI 92220
RAJATIEPIEHINKI 92220
RANTA-AHONTIEPIEHINKI 92220
RAUTIONMÄENTIEPIEHINKI 92220
RENTUKKAOJANTIEPIEHINKI 92220
SARVANTIEPIEHINKI 92220
SIUVATINKUJAPIEHINKI 92220
SIUVATINTIEPIEHINKI 92220
SOUKANTIEPIEHINKI 92220
VALTATIEPIEHINKI 92220
YLIPÄÄNTIEPIEHINKI 92220
ÄRJÄNTIEPIEHINKI 92220
KIRKKOHERRANTIERAAHE 92100
KULTALANTIERAAHE 92100
MARTIKKALANTIERAAHE 92100
PELTOMAANPERÄNTIERAAHE 92100
JOUTTISUONTIESALOINEN 92160
ALAKOSKENTIESALOINEN 92160
ANNANSAARENTIESALOINEN 92160
BALKINPOLKUSALOINEN 92160
BALKINTIESALOINEN 92160
HAAKSILUODONMÄKISALOINEN 92160
HIIENTIESALOINEN 92160
HYVÄRINTIESALOINEN 92160
KAITASAARENKUJASALOINEN 92160
KANSANTIESALOINEN 92160
KANTTORILANKUJASALOINEN 92160
KETUNPERÄNTIESALOINEN 92160
KIRKKOHERRANTIESALOINEN 92160
KIRKKOLUODONTIESALOINEN 92160
KOKSAAMONTIESALOINEN 92160
KUIVASTIESALOINEN 92160
KUJAPOLKUSALOINEN 92160
LAHDENTIESALOINEN 92160
MUTALANTIESALOINEN 92160
OIKOTIESALOINEN 92160
PELTOPOLKUSALOINEN 92160
PUSANTIESALOINEN 92160
RIIHIKUJASALOINEN 92160
RISTIKARINTIESALOINEN 92160
TARPIONTIESALOINEN 92160
TUUKKIOJANTIESALOINEN 92160
VALTATIESALOINEN 92160
VÄINÖLÄNTIESALOINEN 92160
RAKEENPERÄVIHANTI 86400
RAKEENPERÄNTIEVIHANTI 86400
AHINGONTIEVIHANTI 86400
HAUKILAMMENTIEVIHANTI 86400
KAARRONTIEVIHANTI 86400
KATAJATIEVIHANTI 86400
KIIKKULANTIEVIHANTI 86400
KOLOKANKAANTIEVIHANTI 86400
LINTANTIEVIHANTI 86400
LUKKAROISTENTIEVIHANTI 86400
LÄNTISRANNANTIEVIHANTI 86400
MYLLYPERÄNTIEVIHANTI 86400
MÄNTYLAMMENTIEVIHANTI 86400
OJASTINTIEVIHANTI 86400
PIKKUKALLIONTIEVIHANTI 86400
PYHÄJOENTIEVIHANTI 86400
RAAHENTIEVIHANTI 86400
RAKEENPERÄNTIEVIHANTI 86400
SAARELANTIEVIHANTI 86400
SALOLANTIEVIHANTI 86400
SÄRKIJÄRVENTIEVIHANTI 86400
UTUSENTIEVIHANTI 86400
UUDEN HAAPAMAANTIEVIHANTI 86400
VIITALANTIEVIHANTI 86400
close-link