Raahen Kuidulle lähes 2 miljoonaa euroa valtion tukea

Raahen Kuitu on saanut ensimmäisten joukossa tukipäätöksen valokuituhankkeelle, joka on käynnistymässä tänä vuonna. Traficomin päätöksessa linjataan, että valtion tuki hankkeelle on enintään 1 952 280 euroa tai 33 prosenttia toteutuneista tukikelpoisista kustannuksista. Tuki myönnetään kattavan valokuituverkon rakentamiseksi koko Raahen kunnan alueelle. Raahen kaupunki on sitoutunut tukemaan hanketta vastaavalla osuudella hankkeen kuntaosuutena.

Päätöksessä todetaan, että Traficom on laatinut hankealueesta markkina-analyysin. Valtiontuen myöntämisellä hankealueelle ei alueen tukikelpoisuuteen tehdyt rajaukset huomioon ottaen ole vähäistä suurempia vaikutuksia kilpailuun ja markkinoiden toimintaan. Tuen myöntämiselle ei näin ollen ole kilpailuvaikutusten johdosta estettä.

Tuen edellytyksenä on, että hankkeessa tarjotaan vähintään 100/100 megan symmetrisiä yhteyksiä. Raahen Kuitu tarjoaa asiakkailleen sekä 100/100 megan yhteyttä että symmetristä gigaista yhteyttä. Vastaavia nopeuksia ei aiemmin ole Raahessa ollut tarjolla kuluttajille.

Tukipäätöksen saaminen mahdollistaa hankkeen käynnistymisen Raahessa: tuki kohdistuu erityisesti maaseutumaisten haja-asutusalueiden rakennuttamiseen.

Vuoden 2019 rakennettavat alueet ovat Arkkukari, Mattilanperä, Saloinen sekä Vihanti – Kopsa -väli, mikäli alueilta saadaan 60% tilaajapeitto. Rakentaminen käynnistyy, kun Raahesta on saatu 2000 liittymätilausta.

Tukipäätöksen saaminen käynnistää kiinteistökohtaisten myyntitoimenpiteiden toteuttamisen Raahen alueella. Raahen Kuitu on viime viikolla allekirjoittanut Netplazan kanssa yhteistyösopimuksen valokuituhankkeessa.

Raahen Kuidun toimitusjohtaja Lasse Lahti iloitsee saadusta tukipäätöksestä.
– Meidän kannaltamme valtiontukipäätös on ratkaisevan tärkeä hankkeen toteutumisen kannalta. Uskon, että tämä luo uskoa myös kuntalaisiin hankkeen käynnistymisestä. Valtion osallistuminen hankkeeseen mahdollistaa sen, että meidän on mahdollisuus tarjota valokuituliittymiä laajasti Raahen kunnan alueella.

Kuntalaisilta toivotaan aktiivisuutta liittymien tilaamisessa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa: tilaussopimukset alueittain vaikuttavat ratkaisevasti rakentamisen toteutumiseen. Liittymätilauksen voi tehdä osoitteessa www.tayskuitu.fi/raahe.

    Write a comment