Raahen valokuiturakentamisen urakoitsijat valittu

Valmistelevat työt valokuituhankkeiden käynnistämiseksi ovat täydessä vauhdissa Raahessa. Tilauskanta kehittyy koko ajan positiivisesti: on mahdollista, että Raahen Kuidun hallitus tekee jo kesäkuussa päätöksen rakentamisen käynnistämisestä. Mikäli päätös on myönteinen, rakentamistyöt pyritään käynnistämään mahdollisimman pikaisesti.

Raahen Kuitu järjesti urakoinneista julkisen kilpailutuksen. Valokuituverkon urakointi jaettiin kahteen osaan Raahe ja Vihanti, molempiin kokonaisuuksiin saatiin hyvin osallistumishakemuksia. Raahen Kuitu teki viime viikolla hankintapäätöksen valokuitu-urakoinnista kilpailutuksen perusteella: Raahen hankealueelle valittiin toimijaksi Relacom, Vihannin hankealueelle valittiin toimijaksi Voimatel. Hankintapäätös saa kaikilta osiltaan lainvoimaisuuden heinäkuun alussa. Paikalliset toimijat voivat olla suoraan yhteydessä valittuihin toimijoihin urakointiketjuja täydentävien palvelujen tarjoamiseksi.

Ennen rakentamisen käynnistymistä alustava verkkosuunnitelma päivitetään vastaamaan liittymäaktiivisuutta: verkkosuunnitelmaan tehdään muutoksia sen osalta, mistä liittymätilauksia on saatu. Alustava suunnittelu on tehty ennen markkinoinnin ja myynnin käynnistymistä ja se on perustunut tilaajaoletuksiin. Tilausaktiivisuus määrittelee, millä alueilla rakentaminen käynnistyy ja milloin.

Jotta tilauksen tehneisiin kiinteistöihin ennätetään tehdä materiaalihankinnat, luvitukset teiden varressa työskentelyyn sekä kiinteistökartoitukset, käsillä on viimeiset hetket tilata kuitu. Kiinteistökartoituksissa määritellään kiinteistöön tulevan kuidun reitti.

Raahen Täyskuitu-myyjiä on mahdollista pyytää maksuttomalle kiinteistökäynnille keskustelemaan valokuidun hankkimisesta ja sen tuomista hyödyistä.
Raaheen on tehty yli 900 liittymätilausta: määrällisesti eniten tilauksia on tullut Pattijoelta, Saloisista ja Arkkukarista. Tilauskanta päivittyy osoitteessa https://portaali.netplaza.fi/raahe-tilaukset.php

Lisätietoja hankkeesta antavat:
Liiketoiminnan kehitysjohtaja Hanne Nivala, Netplaza Oy, 044 4457 610
Toimitusjohtaja Lasse Lahti, Raahen Kuitu, 044 439 3900
Urakoitsijat:
Vihanti: Voimatel Oy, Kehityspäällikkö Tero Mäki, 044 793 8838
Raahe: Relacom Oy, Yksikön päällikkö, Petteri Heusala 040 709 0816
Täyskuitu-myynti ja maksuttomat kiinteistökäynnit
Pirjo Isorinne, 050 436 9490, pirjo.isorinne@netplaza.fi
Juha Kärsämä, 050 4770 260, juha.karsama@netplaza.fi

    Write a comment