Valokuituliittymä: otanko vai enkö?

Raahen Kuitu Oy on saanut Suomen valtiolta noin 2 miljoonaa euroa avustusta valokuituverkon rakentamiseen Raahen kaupungin alueelle. Raahen kaupunki on päättänyt avustaa tätä historiallista hanketta samalla noin 2 miljoonan euron summalla. Yhteiskunta on nähnyt valokuituliittymien rakentamisen raahelaisten koteihin niin tärkeäksi asiaksi, että siihen on päätetty sijoittaa merkittävä summa meidän yhteistä rahaa.

Viestintäviraston laajakaistaluokituksessa jokainen Suomen kunta on luokiteltu yhdestä viiteen tähteen. Tähtien määrä kuvaa kiinteiden yhteyksien saatavuutta vuoden 2017 lopussa: toteutuuko 1000 megan (1 G) saatavuus vakituisille asukkaille ja onko kaikkien käytössä jo 100 megan liittymä. Selvityksessä huomioitiin myös hitaampien nopeusluokkien käyttöä ja saatavuutta.

Raahe sijoittui luokituksessa yhden tai alle yhden tähden luokkaan, joka oli luokittelun heikkotasoisin. Parhaat kunnat yltivät luokituksessa yli kolmeen tähteen, mutta koko Suomen keskiarvo oli vielä kahdessa tähdessä. Kärkikymmenikössä oli kuusi kuntaa Ahvenanmaalta sekä Taivalkoski, Pudasjärvi, Raisio ja Lahti. Suurimmista kaupungeista yli kahden tähden ylsivät Lahden lisäksi Oulu, Kuopio, Tampere, Pori ja Helsinki.

Raahessa on päätöksenteon paikka: haluammeko päästä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan vauhtiin mukaan ja jopa rakentaa valtakunnallista edelläkävijyyttä vai ajaudummeko kehityksen rattailta tipahtavaksi taantuvaksi kunnaksi. Raahessa ollaan nykytilanteessa aivan liian kaukana Euroopan komission tavoitteesta: vuonna 2025 jokaisella eurooppalaisella tulisi olla mahdollisuus vähintään 100 megan laajakaistaan, joka olisi nopeasti laajennettavissa 1000 megan yhteysnopeuteen. Tähän komission asettamaan tavoitteeseen emme tule koskaan mobiiliteknologialla pääsemään.

Mitä nuo nopeat tietoliikenneyhteydet sitten ovat ja mihin niitä tarvitaan? Kiinteä valokuituyhteys on nopein tapa siirtää tietoa paikasta toiseen, nimensä mukaisesti, valon nopeudella. Kiinteässä valokuituyhteydessä jokaiselle kiinteistölle varataan oma valokuitu, jota ei tarvitse jakaa naapurin tai muiden käyttäjien kanssa. Nopeus ei siis riipu käyttäjämääristä, säästä, kellonajasta tai etäisyydestä lähetyspaikkaan, toisin kuin mobiiliin perustuvissa 4G, 5G ja tulevaisuuden tuntemattomissa G-teknologioissa.

Tietoliikenneyhteyksien tarvetta tuleekin jokaisen oma- ja perhekohtaisesti harkita: tarvitsemmeko nyt ja tulevaisuudessa nopeita ja häiriöttömiä tietoliikenneyhteyksiä. Esimerkkeinä verkossa tarjottavista nykyaikaisista tietoliikennepalveluista ovat mm. häiriöttömät HD-tason TV-kanavat, etätyömahdollisuudet, virtuaalinen opiskelu, terveydenhuoltopalvelut ja nettilääkärit, verkkopankki- ja vakuutuspalvelut, nopeasti laajeneva verkkokauppa, verkon yli toimivat vanhusten hoiva- ja turvapalvelu, verottajan sekä muiden viranomaisten verkkopalvelut, verkkopelit, viihdepalvelut, paikkariippumattomat verkkokokoukset ja tapaamiset, sosiaalisen median seuranta ja bloggaus, IoT-palvelut, ääni- ja elokuvatallenteet sekä internetissä surffaaminen.

Tietoliikenneyhteyksiä käyttää meistä jokainen ja ne ovat jo nyt arkipäivää. Palvelut tulevat tulevaisuudessa siirtymään entistä enemmän verkkoon, halusimme sitä tai emme. Tulevaan kehitykseen on syytä varautua ennakkoon ja varmistaa, että omat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat tulevaisuuden verkkopalveluiden tehokkaan käytön. Kiinteistökohtainen kiinteä valokuituliittymä on tähän paras takuumies.

Valokuituliittymä ja mobiililiittymä eivät ole kilpailijoita, molemmille on paikkansa. Kiinteä valoliittymä on kiinteästi paikkaan sidottu häiriötön yhteys, jolla voidaan nopeasti ja turvallisesti hoitaa suuretkin tiedonsiirtotarpeet. Mobiiliyhteyden siirtokyky on rajallinen, mutta se antaa mahdollisuuden liikkua vapaasti työn ja vapaa-ajan tarpeiden mukaisesti.

Mobiiliyhteys toimii nykyisin monella alueella kohtuullisesti, mutta kun entistä enemmän tietoa siirretään mobiiliyhteyden kautta sekä käyttäjämäärät kasvavat entisestään, mobiiliteknologian kapasiteetti ei riitä: koko liikenne ruuhkautuu tai jopa pysähtyy. Myös tuleva 5G tulee käyttämään valokuitua: ilman valokuituverkkoa ei myöskään 5G-verkkoa ole näille selkosille tulossa.

Raahen Kuidun saama valtiontukipäätös käynnistää kiinteistökohtaisen myynnin Raahen alueella: matkamme koko kunnan kattavaan valokuituverkkoon on vasta alussa, mutta pallo on nyt teillä kuntalaisilla. Rahoitus on kasassa ja tuen myötä liittymän hinta saatu kuluttajaystävälliselle tasolle – nyt tilausaktiivisuudesta riippuu se, minne ja milloin valokuituverkko voidaan toteuttaa. Raahen Kuitu on alueen kehittämistyöhön sitoutunut: kutsummekin nyt kuntalaisia kuitutalkoisiin Raahen ja raahelaisten toimintavarman tulevaisuuden varmistamiseksi.

Ota siis digiaika haltuun, tee tilaus ja liity rajattoman nopeuden omaavan valokuituyhteyden tyytyväiseksi käyttäjäksi.

Lasse Lahti
toimitusjohtaja
Raahen Kuitu

    Write a comment